013.0t PROJECTES DESENVOLUPAMENT

Violència en la parella i intervenció en crisi. CUESB.

D201703

DESCRIPCIÓ:

La intervenció en violència masclista en l'àmbit de la parella és sumament complexa perquè tant el propi procés a partir del que es dóna la violència, com la vinculació afectiva dificulten una clara demanda d'ajuda i la presa de decisions en moments d'explosió. Les situacions d'emergència són, òbviament, sempre difícils però una major comprensió de la problemàtica i els seus processos pot ajudar a l'hora de realitzar l'atenció en aquests moments tan complexos.


OBJECTIUS

- Compartir conceptes bàsics per a l'atenció directa en situacions de Violència Masclista en l'àmbit de la parella: la urgència, l'emergència i la denúncia.
- Eines per a l'escolta i contenció professional.
- Revisar aspectes relacionats amb la contenció de les situacions viscudes com a emergència/urgència, compartint bones pràctiques en l'acompanyament en el procés.


CONTINGUTS

1. Urgència i emergència en situacions de Violència Masclista en l'àmbit de la parella. La demanda, la denúncia: orientació i valoració de la situació. Aspectes a considerar: Factors de risc i conseqüències.
2. Eines bàsiques: pràctica de la contenció, escolta i acceptació.
3. Bones pràctiques en l'atenció d'urgències i acompanyament a partir del treball de casos.


DOCENT

Laia Rosich Solé. Psicòloga i Consultora. Màsters en Violències familiars, i Direcció d'ONLs. Co-directora i responsable de l'àrea de formació a professionals de “El Safareig, serveis especialitzats davant les violències masclistes”.


DATES: per determinar. Previsió segon semestre de 2017.

Horari: per determinar.
Durada: Curs de 6 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: CUESB. C/ Llacuna, 25. Barcelona. 08005.