013.0t PROJECTES DESENVOLUPAMENT

CURS D'INTRODUCCIÓ A PROGESS PER A LES PERSONES DE NOVA INCORPORACIÓ

D201801

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Els cursos d'introducció a Progess tenen com a finalitat transmetre la cultura de l'entitat i actualitzar la informació necessària per a cadascuna de les categories professionals en relació a l'organització.


CONTINGUTS

1. Presentació i Pla de Formació.
Victoria Usabal, Responsable de formació i desenvolupament.

2. Presentació empresa. Valors, visió, missió, cultura i política de qualitat. Organització i comunicació interna.
Enric Sampere, Responsable de projecte i Coordinador de Qualitat.

Descans-Coffe break.

3. Política Laboral.
Meritxell Geli, Coordinadora del departament d'Administració.
Núria Perich, Responsable de Gestió de Personal.

4. Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
Noelia Palacios, Agent d'Igualtat.

5. Formació relativa al Pla de prevenció de riscos.
Teresa Fernández, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals.


DESTINATARIS/ES

Serà de caràcter obligatori, sempre que sigui compatible amb l'horari laboral, en el cas de les persones de nou ingrés amb un contracte de, com a mínim, 6 mesos.
Podran assistir de forma voluntària tots/es aquells/es que portin més d'un any a l'entitat.


DOCENTS

Progess Estructura


9:30h- Victoria Usabal

10h- Enric Sampere

11h- Coffe break

11:30h- Núria Perich

12:15h- Ana Vives

13h- Vanessa Navarro

13:45h- Noelia Palacios


A continuació us detallem les properes convocatòries dels cursos d'introducció. Els/les convocats/des hauran de triar a quina de les opcions volen assistir.

DATES

Edició 1: 20 de Febrer de 2018.
Edició 2: 5 de Juny de 2018.
Edició 3: 23 d'Octubre de 2018.
Edició 4: 27 de Novembre de 2018.

Horari: de 9:30 a 14:30h. 5 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Hotel Room Mate Carla. Carrer de Mallorca, 288. Barcelona. 08037.