012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Mobilitat per la ciutat

OPAI201915

DESCRIPCIÓ:

1. Descripció:
Aquesta càpsula va dirigida a persones nouvinguda que té problemes per moure’s a la nova ciutat d’acollida. Aquesta càpsula està pensada per fer un primer apropament a la ciutat, per ajudar a les persones a ubicar-se i entendre la ciutat tant d’una manera teòrica com pràctica.

2. Objectiu al qual fan referència els continguts:
L’objectiu és que l’alumnat conegui l’entorn, aprengui a moure’s de manera independent dins de la ciutat d’acollida tant a peu com en transport públic. Assolint com funciona aquesta i els diferents sistemes de transport. També es farà una introducció a les aplicacions sobre els transports de la ciutat.
3. Continguts:
Els continguts seran:
1. Coneixent del diferents transports públics de la ciutat. Metro, Bus (les línies transversals), RENFE i Ferrocarrils.
2. Informació dels diferents bitllets de transport (diferència entre l’integrat i un bitllet no integrat), el seu ús en els diferents transports (temps en el quan només et compte com un viatge, que el canvi no et no et suposa un altre viatge) i les seves tarifes. (Zones pots fer servir un bitllet per una zona major per una menor, però al revés, si no podràs sortir)
3. Classe pràctica, visitar diferents punts d’interès pels usuaris, segons que s’ha explicat, a les classes teòriques. CAP, Consolat, Oficina OPAI, OAC padró, ecoaliments, etc. Les sortides s’adaptaran a la zona de residència del usuaris.
4. Activitats adequades al curs, per assolir el temari i sortides que facin que l’alumne posi en pràctica el que va aprenent. Panells informatius de les parades o saber llegir les mapes amb les diferents parades.

La càpsula es realitzarà en una sessió setmanal de 3 hores.

Matricula es oberta tot l'any. DIMARTS DE 16:15 A 19:15

Progess2: Avd. Diagonal 345, 4art pis