012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Neteja superfícies i mobiliari en edificis i locals

OPAI201919

DESCRIPCIÓ:

- Es pretén que els/lesparticipants adquireixin la competència general per fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris i productes per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s'escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.
- Motivar en els/as participants actituds positives cap a una ocupació laboral en aquesta especialitat i perquè adquireixin les habilitats i tècniques de treball necessàries per realitzar satisfactòriament les tasques encomanades.

Continguts:
- Seguretat i prevenció de riscos laborals (3h)
- Context laboral i perfil professional (2h)
- Ús de productes de neteja: identificació, propietats i emmagatzematge (5 hores)
- Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres (30h)
- Neteja de mobiliari interior (20h)
- Neteja de vidres en Edificis i locals (15h)
- Mòdul de pràctiques no laborals en empreses (50h)

75 hores teòrico-pràctiques i 50 hores pràctiques no laborals

Calendari: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 20h del 16/09 al 18/10

Lloc: Formació i Treball Carrer Ramon Llull, 430-438. Sant Adrià de Besòs