012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Auxiliar de Magatzem

OPAI201914

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU GENERAL
Adquirir les competències necessàries per realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció,
desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o
en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i
equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de
riscos.
UNITAT 1. PREPARACIÓ DE COMANDES 20 hores.
UNITAT 2. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ESPECÍFICA PER A OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS 20 hores.
UNITAT 3. MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS 40 hores.

La part teòrica es realitzarà a les instal·lacions de SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al
Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona.

I la formació pràctica, es durà a terme a les instal·lacions
situades a Cerdanyola del Vallès, a la Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola Can Codonyès

El calendari del curs:
Teòrica a SG Barcelona, els dilluns i dimecres de 9 a 13:30 hores,del 18 de setembre al 21 d'octubre excepte el dia 21 d'octubre de 9 a 13 hores
Pràctiques els dies 4, 11, 18, 23 i 25 octubre de 9 a 18 hores (40 hores) a Cerdanyola del Vallès

Es proporcionarà esmorzar i menjar