012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

AUXILIAR DE SERVEIS

OPAI201911

DESCRIPCIÓ:

Objectius:

- Es pretén que els/les participants adquireixin la competència general per realitzar la tasca d'auxiliar de servei.
- Motivar en els/as participants actituds positives cap a una ocupació laboral en aquesta especialitat i perquè adquireixin les habilitats i tècniques de treball necessàries per realitzar satisfactòriament les tasques encomanades.

Contingut:

1) Atenció al ciutadà, mediació i resolució de conflictes
2) Ordenació de la documentació dels serveis generals
3) Electricitat en general i aplicacions
4) Medi ambient i gestió de residus
5) Prevenció de riscos laborals
6) Pla d’higiene i neteja
7) Extinció d’incendis
8) Primers auxilis

Calendari de realització: del 14 de Juny al 31 de Juliol de 09:30 a 14:30h. Dilluns, Dimecres i Divendres

Lloc de realització: AURT . Passeig Can Berdura, 9 entresol 08027 Barcelona

Adjunto formulari d'inscripció: