012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

NETEJA INDUSTRIAL

OPAI201909

DESCRIPCIÓ:

Objectius:
- Es pretén que els/les participants adquireixin la competència general per realitzar
la neteja d’espais interiors i/o oberts, instal·lacions i equipaments industrials, aplicant les tècniques corresponents, estris, productes i maquinària específica, garantint la higienització, conservació i manteniment i, aplicant la normativa en matèria de seguretat i salut.
- Motivar en els/as participants actituds positives cap a una ocupació laboral en aquesta especialitat i perquè adquireixin les habilitats i tècniques de treball necessàries per realitzar satisfactòriament les tasques encomanades.

Continguts:
• Mf1. Seguretat i prevenció de riscos laborals (5 hores)
• Mf2. Context laboral i perfil professional (5 hores)
• Mf3. Ús de productes de neteja: identificació, propietats i emmagatzematge (10 hores)
• Mf4. Tècniques i procediments habituals de neteja en superfícies industrials (15 hores)
• Mf5. Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres (50 hores) mf6. Neteja de vidres en edificis i locals (15 hores)
• Mf7. Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària (25 hores)
• Mf8. Mòdul del pràctiques no laborals en empreses (50 hores)


Durada: 125 hores de formació professionalitzadora + 50 hores de pràctiques
Lloc: Fundació Formació i Treball · Escola d’hostaleria D’INS. C. Llull, 430-438. 08930 Sant Adrià de Besòs.
Horari: 9:30 – 14:30h
Calendari previst:
Mòduls formació professionalitzadora: 29/04/19 – 01/07/19 (Dll. Dc. Div) Mòdul pràctiques no laborals: 03/07 – 24/07/19 (Dll. Dc. Div)