012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Auxiliar de construcció

OPAI201813

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir les competències necessàries per realitzar tasques de manobre en reparacions d’habitatges, en matèria de paleteria, enrajolat, pintura, electricitat i fontaneria.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Descriure els processos de manteniment i reparació d’habitatges, identificant els components, relacionant els diferents tipus d'aplicacions i mètodes de treball
- Operar amb equips de protecció individual, útils, eines i màquines, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS DE PALETERIA 20 h.,
d’acord amb la normativa conveni construcció, per a la posterior tramitació de la Targeta Professional (TPC).


FORMACIÓ TEÒRICO PRÀCTICA DELS SEGÜENTS BLOCS DE CONTINGUT:

BLOC DE PALETERIA 25 h.
BLOC DE PINTURA 20 h.
BLOC D’ELECTRICITAT 20 h.
BLOC DE FONTANERIA 20 h.

FORMACIÓ PRÀCTICA DE 60 HORES.

Impartició de 60 hores de formació pràctica, es realitzaran 12 sessions de 5 hores. Es durà a terme a les instal•lacions PROJECTE ÀNGELS, situades a Badalona, a la Travessera de Montigalà – Masia Can Bofi Vell de Badalona, on disposem de:
Taller de 300 m2 on es realitzaran les matèries de contingut pràctic
Cada participant rebrà el següent material individual:
1 Llibre amb contingut teòric i pràctic de l’acció formativa.
1 Kit que conté 1Carpeta, 1 Bloc , 1 Bolígraf
1 Joc d’ Epis per a les classes pràctiques.

METODOLOGIA

Part teòrica:
El mètode de treball del programa és eminentment actiu i participatiu, es desenvolupa a partir d'exposicions, recolzades en les classes eminentment teòriques en mètodes interrogatius que permetin al professor disposar d'un seguiment continu del nivell d'assoliment dels continguts per part de l'alumne. Aquestes matèries eminentment teòriques estan complementades amb els recursos didàctics a nivell de diapositives, transparències, i en alguns casos, en la presentació de vídeos, que permeten una dinàmica de treball del grup més profitosa.

Part Pràctica:
Pel que fa a les matèries amb un contingut pràctic s'aplicarà una metodologia demostrativa que permetrà seguidament a l'alumne fer la seva aplicació pràctica que li permeti assolir el nivell de coneixements previstos.
• Exposicions del professorat, experts o convidats, sobre els diferents punts del programa.
• Suport audiovisual en les parts del programa que ho requereixin.
• Discussions en relació a casos aportats pels professors que recolzin els continguts del programa.
• Estudi de la documentació proporcionada pels professors sobre els diversos continguts del programa.

INSTAL•LACIONS i MATERIAL
La impartició de la formació teòrica, de durada 45 hores, 20 de PRL Paleteria i 25 formació teòrica de l’especialitat, es durà a terme a les instal•lacions de SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona. Es realitzaran 11 sessions de durada 4 hores cadascuna, menys la ultima que sera de 5 hores.
Aula de 45 m2, condicionada amb taules i cadires, taula de professor, canó de projecció de CD, projector de transparències, projector de diapositives, pissarra i pantalla.

Formació teòrica:45 hores.
Durada: 12, 15, 19, 22, 29 de Novembre, 13 i 20 de Desembre i 3, 10, 17, 24 de Desembre
Horari de 9:00 a 14:00
Lloc de realització: SG Consultors Formadors de Barcelona. C.Comtessa de Pardo Bazán, 14 -18, local 2 de Barcelona.

Formació pràctica: 60 hores.
Durada:26 i 27 de Novembre, 10, 11, 17 i 18 de Desembre i 7, 8, 14, 15, 21 i 22 de Gener.
Horari de 8:00 a 13:00

Lloc de realització:Travessera Montigala- Masia Can Bofi Vell de Badalona.

Esmorzar i dinar inclòs amb totes les sessions.