012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Curs de Soldadura

OPAI201910

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS
Adquirir les competències bàsiques necessàries per realitzar petites operacions de soldadura. sota la supervisió d'un
responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de
productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.
Aprendre a realitzar unions de soldadura, controlant la qualitat de les unions soldades en el procediment de soldadura.
Realitzar operacions bàsiques d'unió de xapes i perfils d'acer al carboni utilitzant instal.lacions de soldadura a l'arc elèctric
amb elèctrodes revestits; així com treballs de tall de metalls emprant instal.lacions manuals d'oxitall i arc plasma; aplicant
les especificacions tècniques de construcció i criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

CONTINGUTS:
• Interpretació de plànols bàsics per a soldadura
• Tecnologia de la soldadura
• Seguretat i protecció en soldadura i tall
• Tall de metalls per oxitall i arc plasma manual
• Soldadura (bàsica) a l'arc elèctric amb elèctrodes revestits


Lloc impartició: formació teòrica 50 hores, 20 hores de formació en PRL Treballs de soldadura i 30 hores de formació teòrica SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona.

La impartició de la formació pràctica, 30 hores, es durà a terme en 5 sessions de 6 hores cadascuna, a les instal.lacions d’un centre situat al Vallès. Taller Vallès.

Dates: Inici 4 d'abril del 2019fins 31 de maig del 2019. Horari de 9-14h. Dimarts i dijous.