012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Curs de competències digitals

OPAI201904

DESCRIPCIÓ:

Aquest curs té per finalitat proporcionar coneixement relacionat amb les tècniques per a la incorporació al mercat laboral actual, a través de l'aprenentatge de les eines digitals necessàries per integrar-se en la societat a d’acollida. Així mateix treballarem sobre tècniques d'alfabetització a través de l'ordinador. Aprenentatge de l'entorn windows, internet, google, coreo electrònic i word.

És un recurs imprescindible per poder manejar a la societat actual

1. Descripció:
Què necessitem per buscar feina?, On haig de buscar feina?, De quines eines disposo?

2. Objectius:

- Ser autosuficient en l’elaboració del currículum vitae
- Assoliment de vocabulari específic en l’elaboració del currículum vitae
- Competències bàsiques de les TIC.

3. Continguts

- Introducció a les parts de l’ordinador personal, perifèrics i connexions.
- Vocabulari específic.
- Creació del correu electrònic a gmail, adjuntar arxius, fotografies i coneixement de l’entorn de google.
- Vocabulari específic en diversos oficis, amb exercicis online. Per poder explicar la seva experiència.
- Creació d’arxiu: principals tipologies d’arxiu.
- Introducció al processador de textos word.
- Creació del currículum vitae propi.

Total hores de formació: 18 hores de formació teòrica i pràctica.
Programació: Tots els dimarts a partir del 20 de febrer al 3 d'abril del 2018.

Horari: 16:15 a 19:15h. Total 24 hores

Lloc: Avda. DIagonal 345 4ª. 08037. Metro Verdaguer.

Nº de places disponibles: 12 persones

Perfil candidats: persones regulars, regularitzables i irregulars.
Bon nivell de comprensió oral en castellà i bon nivell o bàsic d’escriptura.
Idiomes, castellà i/o català
Interessant : mínims coneixements d’informàtica.

Període per derivar candidats: del 3 al 20 de febrer de setembre

BERENAR INCLÒS

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ