012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Apoderament i construcció del projecte vital i professional

OPAI201710

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

Proporcionar un espai grupal de suport social i psicològic
Fomentar el suport mutu entre els participants
Potenciar l’autoconeixement
Promoure els recursos personals per a la gestió de l’estrès i el malestar psicològic
Potenciar l’autoestima
Facilitar l’elaboració del dol migratori
Fomentar la capacitat d’anàlisi i el pensament estratègic
Promoure la comprensió del funcionament del mercat de treball i dels mecanismes per a la millora de la pròpia ocupabilitat
Motivar per a l’elaboració del projecte professional
Motivar per la implicació en processos formatius


CONTINGUTS ESPECÍFICS

Presentació del bloc com un espai de suport al procés de construcció d’oportunitats
Exercicis de presa de consciència corporal i emocional i recursos per a la relaxació
Anàlisi de la trajectòria vital, els assoliments i les competències desenvolupades
Projecte professional: què és, per què serveix i procés de construcció
Mercat de treball: què és, components, característiques i causes d’atur
Definició de l’objectiu professional
Anàlisi de l’ocupabilitat: identificació de competències tècniques i transversals desenvolupades
Construcció d’un pla de millora de l’ocupabilitat

RESULTATS ESPERATS

Augment del suport social percebut
Increment de l’autoconeixement
Millora dels recursos de gestió emocional de l’estrès i la incertesa
Alleujament del malestar psicològic
Reforç de la capacitat d’anàlisi i el pensament estratègic
Definició de l’objectiu professional i plantejament del projecte professional
Identificació de les competències a adquirir per a la millora de l’ocupabilitat

METODOLOGIA

Es planteja una metodologia activa i participativa en què cada participant sigui un agent actiu en la presa de consciència i la construcció de coneixement i autoconeixement, tot estimulant la implicació dels assistents mitjançant tant preguntes com propostes de dinàmiques grupals i exercicis pràctics individuals mitjançant els quals treballar els continguts teoricopràctics del bloc formatiu i assolir els objectius previstos. Es farà èmfasi en estimular la relació entre els assistents i el suport mutu entre ells.
Es contempla l’adaptació dels continguts a les necessitats, motivació i receptivitat que es vagin detectant al llarg de les sessions.

PROGRAMACIÓ

CURS PERMANENT I CONTINU DIJOUS A la tarda EN HORARI DE 16-19H.

Durada: 126 hores
Calendari: 21/09/2017-12/07/2018
Horari: DIJOUS 16-19H.
Docent/dinamitzadora: Judit Santamaria i Martínez.
Lloc de realització: Centre Cívic Can Felipa. Carrer Pallars 277. Poblenou. Barcelona

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ