012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Ajudant de cuina

OPAI201704

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS:

*Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes.
*Assistir al servei, preparar i presentar menjars ràpids.
*Executar i aplicar operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.
*Realitzar el muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, utillatge i materials diversos, en els equips destinats al servei, rebre la càrrega procedent del servei realitzat i rentar els materials i equips reutilitzables.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

*Aconseguir que els alumnes obtinguin els coneixements adequats per a poder desenvolupar-se en una cuina; realitzant talls, fondos, salses, així com elaborant i confeccionant plats determinats.


MÒDULS FORMATIUS I UNITATS FORMATIVES:


1.Introducció a l’àrea de la cuina:
A) Analitzar la cuina: Emplaçament, condicions del local i diferents àrees.
B) Analitzar instal·lacions, maquinària, bateria, estris i eines, tenint en compte la seva utilització en les diferents àrees.
C) Analitzar l’organització interna de l’àrea de cuina, segons el volum de treball i tipus d’establiment.
D) Descriure el perfil professional del cuiner.
E) Aplicar les tècniques de preparació i recollida de l’àrea de cuina, seguint un ordre seqüencial.

2.Elaboracions bàsiques culinàries: Fons i salses:

A) Aplicar les tècniques d’elaboració dels principals fons de cuina, utilitzant eina, parament i equips adequats.
B) Aplicar les tècniques d’elaboració de les salses bàsiques i les derivades més senzilles utilitzant eina, parament i equips adequats.

3. Plats elementals a base d’ hortalisses, llegums seques, pastes, arrossos i ous.

4.Plats elementals a base de carns i aus.

5.Manipulació d’Aliments


PROGRAMACIO CURS:

Acció: 150 hores teòriques-pràctiques + 150 hores pràctiques a empreses.
Durada part teòrica: Del 9 de maig al 20 de juny de 2017.
Horari: de 9-14 hores

Lloc de realització: Gremi Restauració / Restaurant Zian / Centre Golferichs

Gran Via Corts Catalanes, 481 Baixos 08015 Barcelona · Telèfon 93 301 88 91 Fax 93 317 45 53
gremirestauracio@gremirestauracio.com · www.gremirestauracio.com