012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Curs d'especialització i intervenció en urgències i emergències socials

CEUS2018. ED.3

DESCRIPCIÓ:

El centre d'Urgències i Emergències de l'Ajuntament de Barcelona, ​​està constituït per Treballadors socials, psicòlegs, pedagogs, sociòlegs i d'Altres professionals de perfil auxiliar amb àmplia experiència en la intervenció en crisi, que posen al servei de la formació els seus coneixements i competències tècniques.
Aquesta acció formativa té com a finalitat capacitar als professionals de les relacions d'ajuda del sector social de recursos teòrics i pràctics del MODEL d'ATENCIÓ PSICOSOCIAL IMMEDIATA.

L'especialització en un àmbit tan concret i emergent com les emergències socials fa necessari que els professionals estiguin capacitats en un model d'intervenció característic i actualitzat.

OBJECTIUS

Aquesta acció formativa està dissenyada per:
• Capacitar als alumnes a nivell teòric i pràctic.
• Donar a conèixer el model d'intervenció en emergències i urgències socials multidisciplinari del CUESB.
• Adquirir competències personals en el maneig de situacions d'alta intensitat emocional.
• Explicar el protocol d'actuació comú en casos d'urgències i emergències entre els serveis socials, la xarxa, Guàrdia Urbana i Bombers.
• Augmentar els coneixements teòrics dels participants sobre la intervenció psicosocial.
• Dotar de recursos i competències als participants en funció dels diferents perfils professionals del CUESB.

CONTINGUTS NIVELL I

Mòdul 1.
CUESB: Competències. Organització. Estructura i funcions. Rols professional. Cartera de
Serveis. Abast poblacional.
Model d’actuació en urgències i emergències socials ( Model Barcelona)
Legislació. Decret d’alcaldia per a la InstrucciWWó de la Protecció Civil (Singularitat de
l’organització a Barcelona en front l’estructura als municipis de l’AMB)

Mòdul 2
Estratègies d’intervenció en urgències i emergències socials: Procediments i protocols d’actuació.
Moments i fases de l’actuació.

Mòdul 3
Conceptes Clau: Urgència i Emergència. Situació de risc. Situació Preferent. Vulnerabilitat
social, Persones fràgils.
Afectats, usuaris i víctimes. Intervenció psicològica i intervenció psicosocial. Crisi. Trauma
i dol.
Mètodes d’intervenció social. Mètodes d’intervenció en crisi.

Mòdul 4
Nivells d’afectació.
Consideracions sobre l’impacte psicosocial en els afectats.
Mites i realitats

Mòdul 5
L’afrontament de la mort.
Coneixement dels diferents ritus funeraris.
Serveis Funeraris, IMLC, etc...

Mòdul 6
Tècniques d’autoconeixement i desenvolupament personal. Pautes d’afrontament físiques
i psicològiques.
Autocura.

CONTINGUTS NIVELL II. Competències d’afrontament psicosocial en crisi per als diferents perfils professionals.

Mòdul 1. TÈCNICS AUXILIARS. 30h.
EL paper del personal tècnic auxiliar: Funcions, tasques.
Gestió d’una urgència. Activació, prestació del servei i tancament.
Participació en una emergència
Sistemes de recollida d’informació
Unitats del servei: UPA, EBE, ESE, ADO
Intervenció psicosocial en urgències i emergències
Tipus de serveis en emergències
Atenció social i cartera de recursos


Mòdul 2. TREBALLADORS SOCIALS. 30h.
EL paper del Treballador Social: Funcions, tasques.
Intervenció en urgències i emergències.
Atenció social i desenvolupament de recursos als usuaris.
Prestació de serveis diferenciats: habitatge, desallotjament, desemparament, accident, mort, succés traumàtic, desastres naturals, comunicació de males notícies, atenció a afectats i familiars, etc...
Intervenció psicosocial en crisi i grans emergències. Gestió logística i psicosocial dels afectats.
Logística.
Tractament del trauma i el dol en els primers moments.
Consideracions sobre l’impacte de les actuacions. Mecanismes de defensa del professional com a recurs de protecció davant l’afectat: negació, deflexió, projecció, introjecció, dessensibilització, confluència...
Mites i realitats psicosocials en emergències des de la perspectiva del professional. Reaccions freqüents no patològiques. Trastorns psíquics freqüents. Reaccions patològiques.
Hàbits saludables de descans, alimentació i físics.

Mòdul 3 PSICÒLEGS. 30h.
Intervenció psicosocial en crisi i grans emergències. Gestió logística i psicosocial als
afectats
Comunicació de males notícies. Atenció a afectats i familiars. Comunicació amb adults i
menors.
Estratègies d’intervenció psicosocial en situacions traumàtiques
Psicopatologia de trauma i estrès post-traumàtic
Mecanismes de defensa i recursos en el trauma.
Psicopatologia de Trauma i estrès postraumàtic.
Prestació de serveis diferenciats: habitatge, desallotjament, desemparament, accident, mort, succés traumàtic, desastres naturals, comunicació de males notícies, atenció a afectats i familiars, etc...
Intervenció psicosocial en crisi i grans emergències. Gestió logística i psicosocial dels afectats.
Tractament del trauma i el dol en els primers moments.
Logística.
Consideracions sobre l’impacte de les actuacions. Mecanismes de defensa del professional com a recurs de protecció davant l’afectat.
Hàbits saludables de descans, alimentació i físics.

LLOC D'IMPARTICIÓ:

Formació teòrica: ESPAI BOMBERS. Carrer de Lleida, 30. Barcelona. 08004. Exceptuant la primera sessió del 25 de maig que es realitzarà a CUESB. Carrer Llacuna, 25. Barcelona. 08005.

Formació pràctica: CUESB. Carrer Llacuna, 25. Barcelona. 08005.

Dates formació teòrica:

Inici 25 Maig 2018.

Dates: 25/26 maig 2018 i 1/2/8/9/15/16/22/23/29 juny 2018.

Horari: Divendres de 16 a 20h i Dissabtes de 10 a 14h i de 15:30 a 19:30h.

Les 60 hores de pràctiques començaran paralelament al inici del curs del el 2018 aproximadament. Els horaris de pràctiques es pactaran amb els tutors i es realitzaran en els tres torns laborals; matins, tardes i nits.

Preu: 495€


Formulari d'incripció: