011.0s COC'S

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN INTERVENCIÓ SOCIAL A l'ESPAI PÚBLIC I MEDI OBERT

C201806

DESCRIPCIÓ:

PROGESS és pionera en la intervenció social al medi obert i la gestió de conflictes a l'espai urbà.
L'empresa gestiona serveis públics d'aquesta índole des de fa més de 20 anys sent referent a nivell de província en la innovació per a la transformació social de l'espai públic.
Aquesta experiència acumulada després de dues dècades de treball volem compartir-la en un curs de capacitació dissenyat a mesura per als professionals que s'incorporin a l'empresa sense experiència prèvia en aquest àmbit.

El curs està compost de 7 càpsules formatives interdependents distribuïdes en 9 sessions de 4 hores cadascuna. El curs té un total de 36 hores. Els participants poden optar per fer totes les càpsules o de forma independent.


CONTINGUTS

1. Marc teòric de la intervenció social en espai públic. Conceptualització d'espai públic des de l'Antropologia Social i Cultural i l'arquitectura comunitària. Definició i concepte de la intervenció social en medi obert. Prospecció del territori.
8 hores. Marina Sanahuja Beltrán, arquitecta (ETSAB) i màster en antropologia (UAB). Col·lectiu Volta Arquitectes.

2. Usos i observació en medi obert i prospecció del territori. 4 hores. Jaume Romero, director de l'equip de mediació i intervenció immediata de Santa Coloma de Gramenet.

3. Anàlisi del territori i disseny dels Plans de Treball. 4 hores. Juanmi Iglesias, coordinador del servei de gestió de conflictes de Barcelona.

4. Projectes d'intervenció i vinculació en territoris. 4 hores. Karim Bennasser, educador social de medi obert, projecte APC, Barcelona.

5. Documentació vinculada a l'espai públic. Elaboració d'informes, raports i memòries. 4 hores. Pau Arbós, coordinador del servei de gestió de conflictes de Barcelona.

6. Aplicacions, recursos digitals i sistemes d'informació. 4 hores. Robert Juan, responsable de sistemes d'informació Progess s.l. Marta Aguiló, Creació singular.

7. Laboratori I i II. 4 exemples reals d'intervenció social des de 4 perspectives diferents d'abordar el medi obert. 8 hores.


DATES: 26 i 28 de Febrer i 5, 7, 12, 14, 19, 21 i 26 de Març de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Espai Bombers. Parc de la prevenció de Barcelona. Carrer de Lleida, 30. Barcelona. 08004.

La 7ª sessió del 19 de Març tindrà lloc a: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.