011.0s COC'S

Seminari d'infància i joventut migrant en situació de risc

C201801

DESCRIPCIÓ:

Progess gestiona l'equip de detecció i intervenció de menors estrangers sense referents familiars des de l'any 1999. Aquest col·lectiu de persones d'alt risc de marginació i exclusió social són els protagonistes d'una realitat complexa a la ciutat de Barcelona.

És per aquest motiu que oferim un seminari monogràfic sobre com abordar aquesta problemàtica per a la resta de professionals de Progess que tinguin contacte amb aquesta realitat.

"L'important augment dels fluxos migratoris del Marroc cap a Espanya de persones menors d'edat sense referents familiars que els acompanyin, està creant la necessitat de reflexionar sobre el fenomen des d'una nova perspectiva que consideri els canvis produïts al llarg de l'última dècada. La cooperació al desenvolupament suposa una oportunitat per construir llaços professionals en els quals l'intercanvi de coneixements i l'acostament als contextos socials i culturals generin una praxi educativa més reeixida.

En la present trobada formativa es pretén donar a conèixer el fenomen dels menors no acompanyats migrants des de l'origen fins a destinació, així com els programes vinculats al treball amb aquest col·lectiu.

S'oferirà un recorregut sobre el treball realitzat per l'Associació Infància, Cultura i Educació en el Nord del Marroc amb organitzacions locals dedicades a la protecció dels nens i la família. Es farà una aproximació al jove en context de risc i al treball preventiu realitzat a través de programes de formació per a la inserció social i laboral. S'exposarà la metodologia utilitzada, fonaments pedagògics, xarxes professionals de treball cooperatiu i resultats obtinguts durant els tres últims anys.

D'altra banda, establirem una comparativa del comportament d'un nen en funció del context social i cultural en el qual viu. Des del coneixement de determinats imaginaris socials podrem entendre millor als menors migrants sense referents familiars que viuen en ciutats com Barcelona, ajudant-nos a establir amb ells relacions professionals més productives i més properes a la inclusió social.

Així mateix tindrem l'excepcional aportació de Violeta Quiroga amb la seva aportació i estudis longitudinals a nivell de Catalunya, Espanya i del sud d'Europa.

Finalment, l'intercanvi d'opinions professionals servirà de base per a la construcció de propostes de prevenció al país d'origen".


PROGRAMACIÓ

1- Presentació del servei SDI, MENA. Marina Mañas, Ajuntament de Barcelona i Rubén Valdepeñas, Progess.
2- 11h. Antonio Salvador Jiménez Hernández, President del Consell Independent de Protecció de la Infància.
3- 12:30h. Otman Ghannami, President de l'Associació Infància, Cultura i Educació.
Pausa per menjar
4- 15:30h. Violeta Quiroga, Professora de la Universitat de Barcelona.
5- 17h. Taula rodona discussió. Susana Bonet, Ajuntament de Barcelona. Referent Centre Maria Freixa. Oriol Janer, Director de Dar Chabab (CSSB).


DESTINATARIS/ES

Professionals de Progess d'atenció directa amb menors. Treballadors socials, Educadors Socials, Psicòlegs, etc...


DATA: 28 de Febrer de 2018.

Horari: de 10 a 14h i de 15:30 a 18h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: El Born Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial, 12. Barcelona. 08003.