011.0s COC'S

Seminari de construcció del vincle professional del treballador/a i educador/a social i els tipus d'aferrament (apego)

C201804

DESCRIPCIÓ:

LA CONSTRUCCIÓ DEL VINCLE PROFESSIONAL EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I ELS TIPUS D'AFERRAMENT (APEGO)

La teoria de l’aferrament (apego) ens ofereix una de les explicacions més riques i útils sobre el desenvolupament afectiu humà.
Ens explica el com i el perquè els vincles afectius juguen un paper important a l'hora de nodrir i mantenir l’equilibri emocional; i com la ruptura o amenaça de ruptura provoca patiment psíquic i les seves conseqüències a la vida i a les relacions.
El treball amb col·lectius vulnerables ens posa davant de les nostres fortaleses i, sens dubte, també davant de les nostres vulnerabilitats i limitacions.
En aquest sentit, el coneixement del nostre propi estil de vinculació en interrelació amb el dels usuaris suposa una eina més per a la intervenció social així com per l'autocura del professional social.


OBJECTIUS

- Oferir als participants els principis fonamentals sobre la teoria elaborada per John Bowlby i enriquida pels seus col·laboradors.
- Facilitar l’exploració i coneixement del propi estil d’aferrament per tal de tenir més eines per enfortir un rol professional saludable.
- Aprendre com un “estat segur” del professional pot contribuir a la reparació del vincle afectiu disfuncional present moltes vegades en els usuaris/es i com aplicar aquest aspecte en el treball diari
“ Per tenir cura d’un nen es necessita una tribu”.


CONTINGUTS

1. Aspectes rellevants de la teoria de l’aferrament (apego) (John Bowlby, 1969-1982) i d’altres autors posteriors. Concepte de base segura i implicacions al llarg del cicle vital.

2. Tipus/patrons d’aferrament (apego) i diferents formes de regulació emocional: segur i insegur (evitatiu/ansiós ambivalent).

3. Els diferents estils de configuració familiar i els estils de vinculació als que predisposen.

4. L’efecte del trauma. La desorganització de l’aferrament i els sistemes defensius.

5. La tendència al creixement i el concepte de resiliència. La construcció de l’aferrament segur.

6. L’autoregulació del professional de l'àmbit social com eina de suport.


METODOLOGIA

Informació teòrica i exercicis d’exploració


DESTINATARIS

Professionals de Progess d'atenció directa amb persones. Treballadors socials, Educadors Socials, Psicòlegs, etc...


DOCENTS: Assumpta Junyent i Isabel Fachal, psicòlogues i psicoterapeutes.


DATA: 16 de Maig de 2018.

Horari: de 10 a 14h i de 15:30 a 17:30h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Espai Bombers. Parc de la prevenció de Barcelona. Carrer de Lleida, 30. Barcelona. 08004.