011.0s COC'S

LABORATORI I MEDIACIÓ CULTURAL

C201703

DESCRIPCIÓ:

Treball en xarxa i pràctiques artístiques i culturals col·laboratives des dels equipaments de proximitat.

Descripció:

Aquesta acció formativa pren com a punt de partida l’experiència de treball en comú per desenvolupar al Centre Cívic Can Felipa el La(b) Felipa, un projecte per intensificar les col·laboracions amb el context i afavorir una participació més activa dels usuaris en unes propostes que posin en relació els interessos col·lectius amb les pràctiques artístiques dels programes d'arts visuals i arts escèniques.
També s’emmarca en el gir que es proposa des de l'ICUB (http://premsaicub.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/09/L%C3%ADnies-dactuaci%C3%B3-en-cultura-2015.pdf) o en el qual senyala explícitament la voluntat de treballar per “Superar el paradigma de creació de públics, centrant-nos en la mediació i les condicions d'accés a la cultura i facilitar les condicions per passar de consumidors a ciutadans actius i compromesos”.
En aquest espai formatiu es proposa posar en comú per part dels participants de les metodologies i estratègies de treball en xarxa i l'ús que se'n fa de les pràctiques culturals i artístiques i així posar en valor i contextualitzar el que ja sabem i alhora identificar els coneixements que necessitaríem assolir.
La formació també té per objectiu consolidar un grup o comunitat d'aprenentatge que treballi de forma continuada intercanviant coneixements i experiències al volant dels eixos d'interès comú.

OBJECTIUS

- Posar en valor, debatre i avaluar les pròpies pràctiques de treball.
- Posar en relació que fem amb altres possibles formats i estratègies de treball.
- Conèixer exemples de vinculació de pràctiques artístiques col·laboratives amb ciutadania i institucions i equipaments.
- Introduir metodologies de treball en xarxa i col·laboratives que facilitin un entorn de creació col·lectiva.
- Consolidar els vincles dels participants del taller per formar un grup d'intercanvi d'informació i coneixement.

DATES: per determinar. Previsió segon semestre de 2017.
Horari: per determinar.

Lloc d'impartició: per confirmar. Centre Cívic Can Felipa. C/ Pallars, 277. Barcelona. 08005.

FACILITADOR:
Cristian Añó.(SINAPSIS).
SINAPSIS és una plataforma que des del 2006 treballa a l'entorn de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives amb l'accent en el treball en xarxa des de la negociació-mediació cultural i la pedagogia crítica.
Desenvolupa la seva acció tant en col·labo- ració i en xarxa amb institucions, com a partir del treball amb entitats, equipaments i col·lectivitats.
Hem treballat amb institucions per dissenyar polítiques i estratègies de treball amb el context, desenvolupant processos de mediació i educació amb i per diversos col·lectius a partir de formats de treball com tallers, seminaris, cursos i processos artístics. En relació amb aquestes activitats i plantejaments, també hem desenvolupat treballs de