05.0o EDUCACIÓ

COM HEM DE PARLAR PERQUE ELS INFANTS I ADOLESCENTS ENS ESCOLTIN

3118

DESCRIPCIÓ:

“Parar, un petit luxe que avui dia a vegades sembla una utopia...”

Aquest és un taller basat en el llibre “Com hem de parlar perquè els fills escoltin i com hem d’escoltar perquè els fills parlin” de Adele Faber i Elaine Mazlish.

Els educadors, acompanyants i pares ens trobem sota una pressió enorme intentant “arribar a tot arreu” . Les exigències són elevades. L’energia baixa. El mal geni es dispara ràpid. El dia no té suficients hores.


OBJECTIUS

• Ajudar als infants i adolescents a desenvolupar una imatge real i positiva de si mateixos.
• Establir límits amb amor i respecte.
• Fer front comú amb els infants i adolescents davant dels seus sentiments.
• Poder expressar la ira sense culpabilitzar l'altre.
• Animar els infants i adolescents a col·laborar.
• Resoldre els conflictes de manera pacífica.
• Crear una atmosfera d’amor i respecte.


PROGRAMA

1. Com podem ajudar els infants i adolescents a fer front als seus sentiments.
2. Animar a la col·laboració.
3. Alternatives al càstig.
4. Foment de l’autonomia.
5. Els elogis i l’autoestima.
6. Alliberar als infants i adolescents de les etiquetes imposades.
7. Recapitulació. Avaluació del taller i autoavaluació.


METODOLOGIA

La metodologia és totalment pràctica, proporcionem eines per a ser més útils als nostres infants i adolescents i més generosos amb nosaltres mateixos.

És important que al finalitzar el curs hi hagi una valoració general de les activitats per part dels participants, i també una valoració personal, és a dir, una autoavaluació dels participants en relació al seu propi procés d’aprenentatge. Per això, l’ultima sessió es dedica en gran part a aquestes dues tasques: valoració i autoavaluació.
Cada participant valorarà les dinàmiques i exercicis proposats en cada sessió a les quals han anat responent en la gran majoria en el seu quadern de treball que li va ser lliurat el primer dia del taller.

Alhora també reflexionarem i compartirem amb els docents al voltant de l’aplicació de les eines de comunicació a la seva pràctica diària en els seus centres. Si la implementació d’aquesta nova manera de parlar s’ha traduït en una millor entesa entre els participants i els seus alumnes i com creuen què això pot repercutir en la qualitat del temps d’ensenyament- aprenentatge.


Els llibres poden comprar-se o demanar en dipòsit. Són necessaris per a la realització del taller.


DOCENT: Olga Soria i Soler. Consultora Màrqueting Personal i Desenvolupament d'equips.


DATES: 5, 12, 19 i 26 d'Abril i 3, 10 i 17 de Maig de 2018.

Horari: de 9:30 a 11:30h.

Durada: 14 hores. El format habitual és de 7 sessions de 2 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts. Carrer Dolors Masferrer i Bosch, 33-35. Barcelona. 08028.