010.0s ALTRES CURSOS

PRIMERS AUXILIS BÀSICS

17217

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS ALS QUALS FAN REFERÈNCIA ELS CONTINGUTS:

1. Proporcionar a la població en general els CONEIXEMENTS més elementals per oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en una situació d’emergència.
2. Aplicar procediments i tècniques més adequades en autoprotecció i assistència sanitària.
3. Identificar i resoldre situacions d’emergència vital.
Aprendre a prevenir accidents.


SESSIÓ 1r dia: 4 hores.

1. El cos humà. Fisiologia bàsica.

2. Accidents més habituals: principis bàsics i classificació.
• Trànsit.
• Domèstic.
• Laboral.

3. Lesions TRAUMÀTIQUES més freqüents:
• Contusions.
• Ferides.
• Tendinitis.
• Hematomes.
• Fractures.
• Luxacions.
• Esquinços.

Tractament: Immobilització i crioteràpia.

Embenats: Localització i classificació; regles per realitzar embenat correcte; possibles complicacions d’un embenat incorrecte.

4. Lesions HEMORRÀGIQUES més habituals:

• Classificació: Externes, Internes i exterioritzades.
• Actuació.

5. Lesions CUTÀNIES:

• Definició pell. Integritat.
• Febre. Hipotèrmia.
• Cremades: causa i extensió.
• Al·lèrgia: urticària.
• Alteració temperatura corporal. “Cop de calor”.

6. Lesions OCULARS I ORELLA.


SESSIÓ 2n dia: 4 hores.

1. Pauta general davant una SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA. Signes i símptomes.
• PAS.

2. Alteracions de LA CONSCIÈNCIA:
• Definició.
• Més habituals i possibles causes: LIPOTÍMIA, SÍNCOPE, HIPOGLUCÈMIA E INTOXICACIONS (fum, productes químics, drogues, alcohol, alimentàries...).
• Urgència Neurològica (ICTUS).
• Epilèpsia.
• PLS.

3. Alteració RESPIRACIÓ:
• Paràmetres normals. Actuació immediata.
• Crisi asmàtica.
• Crisi ansietat.
• OVACE.
• Ofegament.

4. Lesions CARDIAQUES: Curs SVB + DEA
• Actuació davant la mort sobtada.
• RCP i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica.


DOCENT: Equip Nútrim.


DATES: per concretar.

Horari: per concretar.


LLOC D'IMPARTICIÓ:
Nútrim. C/ Comte Borrell, 143. 08015. Barcelona.
Mès informació: http://www.nutrimsalut.com/