010.0s ALTRES CURSOS

DEA. DESFIBRILADOR EXTERN AUTOMÀTIC.

16017

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS ALS QUALS FAN REFERÈNCIA ELS CONTINGUTS:

1. Certificar-se com a personal no sanitari per a l'autorització de l'ús del DEA regulat per l'IES (Institut d’Estudis per la Salut).
2. Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012
Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb 3’1 crèdits del CCFCPS.


CONTINGUTS A TREBALLAR A LA SESSIÓ:

1. Concepte de Mort Sobtada.
2. Causes de l'aturada cardiorespiratòria.
3. Importància de la Desfibril·lació precoç.
4. Reanimació Cardiopulmonar bàsica en l'adult.
5. Cadena de la supervivència.
6. Algoritmes de l'European Resuscitation Council (ERC) 2010. (darrera actualització).
7. Simulació pràctica integrada.
8. Recollida de dades del DEA. Funcionament i manteniment.
9. Problemes ètics.
10. Avaluació teòrica i pràctica.


ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES (exposició, treball de grup, exercici escrit,...):

Exposició sota suport audiovisual.
Taller pràctic, interactiu i dinàmic.


MATERIAL DIDÀCTIC (consulteu annex i indiqueu el número de referència)*:

1, 3, 8, 11, 12.


NOTA: 10€ per alumne per la certificació oficial + llibret de la Generalitat de Catalunya.


DOCENT: Equip Nútrim.


DATES: per concretar.

Horari: per concretar. Durada: 6 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ:
Nútrim. C/ Comte Borrell, 143. 08015. Barcelona.

Mès informació: http://www.nutrimsalut.com/