010.0s ALTRES CURSOS

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES. ESCOLA D’ESQUENA, SENTIR-SE BÉ PER VIURE MILLOR.

17117

DESCRIPCIÓ:

Molts tipus de feina generen una debilitació i un escurçament de la musculatura de diferents cadenes del cos generant descompensacions musculars responsables de dolors múscul esquelètics. La conscienciació postural i la seva correcció, la millora del to muscular, la força i amplitud de moviment, el treball de la respiració, augmenten el flux sanguini cap a la musculatura millorant la seva oxigenació i retardant la fatiga muscular, causant d’aquest dolor.


OBJECTIUS

⋅ Disminuir el dolor per sobrecàrrega causat per males postures a la feina.
⋅ Disminuir l’estrès ocupacional.
⋅ Millorar la postura durant la realització de les tasques laborals.
⋅ Millorar la ADM (Amplitud de moviment) de les articulacions més sol·licitades a la feina.
⋅ Millorar la tonificació dels músculs més utilitzats a la feina.


CONTINGUTS

Contingut teòric

a. Introducció a la fisioteràpia preventiva en salut laboral.
b. Què ens lesionem? Anatomia bàsica del sistema múscul esquelètic.
c. Perquè ens lesionem? Mecanismes de lesió muscular i articular.

Contingut pràctic

Estiraments musculars i mobilitzacions articulars orientats a prevenir patologies derivades de postures mantingudes i moviments repetits.


DATES: per concretar.

Horari: per concretar.


Lloc d'impartició: Nútrim. C/Comte Borrell, 143. Barcelona. 08015.


* Aquesta formació és obligatòria per aquelles categories professionals que així s’expliciti en la seva AR i voluntària per la resta de categories professionals.