010.0s ALTRES CURSOS

RISCOS BIOLÒGICS i EPI's

17018

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Establir les bases per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en funció de la seva activitat laboral, els quals puguin estar en contacte o no amb agents biològics.

El curs servirà com a referència a totes les empreses i institucions en les què aquesta situació es pugui donar, especialment a aquelles que, en funció de la seva activitat productiva, manegen agents biològics.


CONTINGUTS

1. Introducció.

2. Vies d'entrada dels agents biològics.
2.1. Via respiratòria.
2.2. Via digestiva (fecal - oral).
2.3. Via sanguínia, per pell o mucoses.
2.4. Agents biològics i aire interior.

3. Estratègies preventives.
3.1. Estratègies generals de prevenció.
3.2. Precaucions universals i estàndard.

4. Actuació front esquitxades, abocaments de sang, fluids sobre superfícies o objectes.

5. Protocol d'actuació davant exposicions accidentals a sang.
5.1. Accidents percutanis (talls, punxades...).
5.2. Esquitxades de sang o fluids a pell.
5.3. Esquitxades de sang o fluids a mucoses.

6. Conclusions i recomanacions.

7. Treballadors especialment exposats a riscos biològics.

8. Malalties professionals, infeccioses i parasitàries.

9. Com es contreu una infecció?

10. Notificació de malalties infeccioses.

11. Protecció davant algunes malalties específiques.

12. Real Decreto 664/1997, 12 de mayo.

13. EPI's associats.


METODOLOGIA I RECURSOS DIDÀCTICS

⁃ La formació s’adaptarà a les característiques de cada lloc de treball.
⁃ Es recomana una visita prèvia al centre de treball per ajustar la formació a la realitat dels assistents.


DESTINATARIS/ES

Aquesta formació és obligatòria per aquelles categories professionals que així s’expliciti en la seva AR i voluntària per la resta de categories professionals.


FORMADORA: Cristina Caixal. Infermera i especialista en Medicina del Treball.


DATES: per concretar.

Horari: per concretar.


LLOC D'IMPARTICIÓ: per concretar.