09.0s NOVES TECNOLOGIES

Excel inicial

12218

DESCRIPCIÓ:

PROGRAMA:

1. Introducció a Excel.
1.1. La interfície d’Excel.
1.2. Personalitzar l’Excel.
1.3. Seleccionar cel·les.
1.4. Desplaçar-se per cel·les.
1.5. Introduir dades de text, número i data.
1.6. Sèries i sèries personalitzades.

2. Edició del full de càlcul.
2.1. Copiar, tallar i enganxar.
2.2. Canviar l’amplada de files i columnes.
2.3. Amagar files o columnes.
2.4. Inserir i eliminar files i columnes.
2.5. Afegir nous fulls.

3. Donar format al full de càlcul.
3.1. Formats de cel·les.
3.2. Formats numèrics.
3.3. Formats de dates.
3.4. Copiar formats.
3.5. Afegir bores.
3.6. Formats condicionals.

4. Creació de fórmules.
4.1. Conceptes bàsics.
4.2. Tipus de referències.
4.3. Tipus d’errors.
4.4. Funcions bàsiques.
4.5. Assistent per a funcions.

5. Gràfics.
5.1. Seleccionar dades.
5.2. Crear un gràfic.
5.3. Modificar l’aspecte del gràfic.
5.4. Canviar tipus de gràfic.

6. Imprimir fulls de càlcul.
6.1. Disseny de pàgina.
6.2. Establir àrea d’impressió.
6.3. Vista preliminar.

7. Llistes i taules.
7.1. Filtres automàtics.
7.2. Ordenar les dades.
7.3. Diferència entre llistes i taules.


Docent: Jordi Teixidó. Educador social i informàtic.


DATES:

Edició 1: 8, 10, 14 i 16 de Maig de 2018.
Edició 2: 1, 4, 9 i 11 d'Octubre de 2018.

Horari: de 9:30 a 13:30h. Durada: 16 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.