09.0s NOVES TECNOLOGIES

Infografia: introducció a la visualització de dades

8418

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

La infografia és una representació visual de dades on intervenen elements gràfics i símbols no lingüístics (icones, pictogrames, etc). Les infografies s’han convertit en una eina molt potent i creativa per a mostrar dades de manera ordenada i visual. Coneix aquest potent recurs.


PROGRAMA

Introducció
- Què és una infografia?
- Quines infografies s’estan utilitzant actualment. Exemples.
- Utilitzar la infografia com una eina per transmetre informació.

Creant la infografia
- Tipus d’infografia.
- Elecció dels gràfics adients per a la presentació de dades.
- Eines online per a la creació d’infografies.
- Obtenció d’icones i recursos per enriquir la infografia.


DOCENT: Marta Aguiló.


DATES

Edició 1: 17 d'Abril de 2018.
Horari: de 10 a 14h.

Edició 2: 2 d'Octubre de 2018.
Horari: de 16:15 a 19:15h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345. 4t pis. 08037. Barcelona.