09.0s NOVES TECNOLOGIES

Excel Avançat

12118

DESCRIPCIÓ:

PROGRAMA:

Repàs de funcions i utilitats més habituals.

Formats personalitzats.

Plantilles i protecció de dades.
• Crear plantilles.
• Validació de dades.
• Protecció de cel·les.

Funcions anidades.
• Funcions lògiques (Y, O, si.error, ...).
• Funcions d'informació (esblanc, estext, esnum, ...).

Formularis.
• Eines bàsiques de formularis.
• Creació de formularis.

Taules dinàmiques.
• Utilitat dels informes de les taules dinàmiques.
• Creació de taules dinàmiques.
• Ordenar, agrupar.
• Obtenir llistats.

Anàlisi de dades.
• Taules de dades.
• Buscar objectiu.
• Escenaris.

Macros.
• Gravació de macros.
• Utilització de les macros gravades.
• Assignar una macro a un botó.


Docent: Jordi Teixidó. Educador social i informàtic.


DATES:

Edició 1: 27 de Febrer i 1, 6 i 8 de Març de 2018.
Edició 2: 10, 12, 17 i 19 de Juliol de 2018.
Edició 3: 12, 14, 19 i 21 de Novembre de 2018.

Horari: de 9:30 a 13:30h. Durada: 16 hores.


Lloc d'impartició: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. Barcelona. 08037.