08.0a CULTURA

Design Thinking: noves perspectives per a la innovació en projectes socials, culturals i educatius

4618

DESCRIPCIÓ:

El design thinking és una metodologia que ens permet visualitzar de manera col·laborativa aquestes perspectives alternatives, entendre millor les necessitats de les persones involucrades i descobrir vies de solució innovadores més alineades amb aquestes necessitats i aspiracions.


OBJECTIUS

1) Conèixer els fonaments del design thinking com a alternativa viable per a entendre i proposar solucions per a situacions complexes.
2) Entendre millor les necessitats de les persones usuàries/beneficiàries dels nostres serveis des d'una aproximació centrada en ells/elles.
3) Conèixer i practicar algunes eines bàsiques del design thinking que puguem incorporar al nostre repertori d’habilitats.
4) Reforçar la innovació en l’estratègia de l’organització.


CONTINGUTS

- Què és Design thinking​? Característiques i beneficis.
- Conceptes bàsics del disseny centrat en les persones.
- Fases del procés (explicades a partir d'exemples pràctics): investigació i anàlisi, ideació i implementació.
- Aprofundiment en les eines i mètodes bàsics del Design Thinking.


METODOLOGIA DE TREBALL

S’emprarà un enfocament teòric-pràctic: explorarem les bases teòriques que fonamenten el design thinking i, a través del treball pràctic i grupal, coneixerem les etapes de la metodologia i practicarem les seves tècniques bàsiques.


DESTINATARIS/ES

Donat el caràcter participatiu i col·laboratiu de la metodologia, aquesta formació va dirigida a treballadors/es de tots els nivells de l’organigrama.
Es considera enriquidor i recomanable que a banda de personal de primera línia hagi també empleats/empleades amb càrrecs de coordinació i gestió.


DOCENTS: Edgar Cuesta i Inés Schocher.


DATES: 17 i 24 d'Octubre de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardó. Rda Guinardó, 113-141. Barcelona. 08041.