07.0e LLEURE

El joc com a eina educativa

5617

DESCRIPCIÓ:

Sessió de formació genèrica per descobrir les potencialitats del joc com a eina educativa i d’intervenció destinada a voluntaris i professionals d’equipaments educatius.
A partir de les percepcions inicials dels participants la sessió avançarà cap a una visió més amplia, oberta i professional que permeti descobrir com el joc a més a més de divertir, relaxar i ser una font inesgotable de plaer, és una activitat capaç d’estimular l’aprenentatge i les actituds.

La sessió accentua el valor del joc com a motor del desenvolupament, com una activitat que impulsa el creixement i com a una eina de dinamització sòcio-cultural.

OBJECTIUS

▪ Descobrir i reflexionar entorn el valor educatiu del joc i les seves potencialitats com a eina d’intervenció socioeducativa.

▪ Reflexionar entorns les diverses tipologies de jocs i la seva adequació per edats.

▪ Descobrir nous jocs i dinàmiques agrupats per les seves característiques.

▪ Reflexionar i elaborar estratègies per incorporar els jocs i dinàmiques de la formació en la tasca educativa quotidiana.

CONTINGUTS

1. Què és el joc?
a) Característiques del joc.
b) Condicionants del joc.
2. El joc com a eina educativa:
a) Beneficis psicopedagògics del joc.
b) Potencialitats com a eina d’intervenció.
3. Tipus de jocs i edats.
4. Descobrim nous jocs.
a) Jocs d’expressió.
b) Jocs de coordinació i moviment.
c) Jocs socials.
d) Jocs de taula moderns.
5. El joc als espais d’intervenció socioeducativa.
a) Com incorporar- los.
b) Com dinamitzar-los.

METODOLOGIA

Per assolir els objectius de la formació es combinaran els següents elements:
-Breu presentació inicial en Power Point dels aspectes més teòrics de la formació.
-Dinàmiques de grup i estona de descoberta i joc nous jocs.
-Dinàmica de debat participativa per promoure les reflexions i conclusions finals.

El desenvolupament de la sessions fomentarà en tot moment la participació activa dels assistents, el contrast d’experiències i l’adequació pràctica dels continguts i experiències viscudes a l’entorn concret d’actuació dels participants.


DOCENT: Idealúdica. Coneixement en joc.

DATES:
Horari: de 9.30 a 14:30h.

Lloc d'impartició: Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. 08001. Barcelona.