07.0e LLEURE

Jocs tecnològics

3717

DESCRIPCIÓ:

Els jocs digitals i tecnològics ja esdevenen una eina quotidiana per la realitat dels nostres infants i joves. Les xifres d'accés augmenten, s'hi incorporen nous dispositius i n’evolucionen els usos i les possibilitats, que passen ràpidament de ser una cosa residual a convertir-se en tot un fenomen generalitzat.
Tenir una visió crítica i actualitzada d’aquesta evolució així com conèixer i experimentar amb les noves propostes de joc ens facilitarà la seva incorporació en la nostra tasca diària per enriquir la nostra intervenció educativa.

OBJECTIUS

▪ Conèixer les novetats i les tendències en el sector d’oci digital i tecnològic adreçat als infants i joves...

▪ Jugar i experimentar amb les últimes novetats de jocs digitals i jocs tecnològics, conèixer les seves característiques, el seu impacte actual i les tendències futures.

▪ Identificar noves formes i estratègies per incorporar els jocs digitals i tecnològics (tablets, smartphones, gadgets, Tech Toys, llenguatge de programació scratch...) dins els projectes socioeducatius.

CONTINGUTS

• Jocs digitals al 2016-2017.
▪ Noves plataformes de joc i evolució del components on-line.
▪ Novetats i èxits del 2016-2017.
• Tech Toys – La ludoteca del futur.
▪ Les millors Apps per dispositius mòbils. Apps creatives per a la ludoteques i centres infantils.
▪ Gadgets i tecnologies aplicades al joc (Sphero).
▪ Robòtica educatica – Lego WE DO 2.0.
• Scratch – Aprendre a programar robots i a crear videojocs de forma sencilla.

METODOLOGIA

- Presentació en Power Point dels aspectes més teòrics de la formació i per a la presentació dels jocs digitals.
- Estona d’experimentació per descobrir i jugar amb els materials proposats i per experimentar amb el llenguatge de programació “Scratch” pensat pels infants.

La sessió fomentarà la participació activa dels assistents, el contrast d’experiències i l’adequació pràctica dels continguts i experiències viscudes als seus entorns de treball.


DOCENT: Idealúdica. Coneixement en joc.

DATES:
Horari: de 9:30 a 14:30h.

Lloc d'impartició: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.