07.0e LLEURE

TAPPER JOCS 2017

3617

DESCRIPCIÓ:

Els jocs de taula són un recurs fonamental per a molts equipaments. Cada any es publiquen desenes de noves referències que poden integrar-se en la seva tasca per tal d’enriquir-la i optimitzar-la.
Aquest curs vol donar a conèixer algunes de les novetats més destacades del 2015/2016 així com compartir criteris per a la seva aplicació als centres educatius.

OBJECTIUS

▪ Conèixer els jocs més rellevants publicats al llarg del 2016/2017 així com les tendències, novetats i esdeveniments més importants del sector.

▪ Analitzar aquests jocs seleccionats en clau del seu ús a la ludoteca i altres serveis adreçats a infants i joves a partir de la seva idoneïtat, punts forts, modificacions a introduir, situacions i activitats on poden utilitzar-se...

▪ Aprendre nous jocs i ampliar el fons lúdic dels equipaments.

CONTINGUTS

1. Novetats editorials del 2016-2017.
a) Jocs per a grans grups.
b) Party Games.
c) Jocs de curta durada.
d) Jocs infantils.
2. Anàlisi de les potencialitats educatives de cada joc.
3. Activitats de dinamització a partir dels jocs de taula analitzats.
4. Tendències del sector i novetats en fires internacionals.

METODOLOGIA

-Presentació en Power Point dels aspectes més teòrics de la formació i per a la presentació dels jocs.
-Estona de joc per descobrir I jugar amb els jocs proposats.
-Treball per equips per promoure els debats i les reflexions posteriors.

La sessió fomentarà la participació activa dels assistents, el contrast d’experiències i l’adequació pràctica dels continguts i experiències viscudes als seus entorns de treball.

En aquest curs es cercarà la participació de diversos editors i distribuïdors dels jocs de forma que un cop finalitzada la sessió es puguin repartir entre 1 i 4 exemplar de cada un dels jocs vistos a la formació perquè formin part del fons lúdic dels diversos equipaments i serveis assistents.


DOCENT: Idealúdica. Coneixement en joc.

DATES:
Horari: de 9:30 a 14:30h.

LLOC ON S'IMPARTIRÀ: Casal de barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31, Barcelona.