06.0l ACCIÓ SOCIAL

La intervenció comunitària a través de l'art: la fotografia com a eina d'intervenció social amb infants, joves, sense sostre i gent gran

1818

DESCRIPCIÓ:

Luciérnagas Arte en Acción té com a línia de treball prioritària donar a conèixer i reforçar l'ús de la fotografia com a eina útil per a la intervenció social i el treball comunitari, amb la finalitat de dotar d'un nou instrument als professionals de l'acció social.

La fotografia, com a mitjà expressiu i de comunicació, té avui un lloc protagonista en la construcció d'identitats i la forma de representació de subjectivitats sobretot en el que a joves es refereix. Alhora és un llenguatge universal mitjançant el qual es vehiculen cada dia continguts i missatges destinats a un públic plural, la qual cosa permet dirigir-se alhora a persones de diferents edats, orígens, gèneres, etc…
Fer ús d'aquest mitjà, des d'un lloc conscient, permet acompanyar a les persones participants al llarg de processos on es generi l'espai per a la reflexió, el diàleg, el (re) coneixement de les diversitats i l'apoderament.
L'eina fotogràfica, en mans a professionals de l'àmbit de la intervenció social que treballen en un territori específic, facilita l'engegada de processos participatius que es converteixen en llocs de trobada intergeneracionals on les i els participants, especialment joves, tenen a la seva disposició un mitjà a través del com expressar-se i autodeterminarse.


OBJECTIU GENERAL

Donar a conèixer la fotografia com a eina que afavoreix processos comunicatius en projectes d'intervenció comunitària.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

•Nodrir a les/els professionals d'un major coneixement per contribuir en processos de millora tant individuals, com grupals i comunitaris.
•Facilitar a professionals el coneixement d'una tècnica que pugui aportar al desenvolupament d'elements claus en el procés d'apoderament de cara al col·lectiu amb el qual treballen: autoestima, participació, coneixements tècnics, consciència crítica.
•Brindar una eina que afavoreixi una relació de major simetria entre professional i participants/usuaris.
•Acostar una metodologia de recerca útil per a la realització d'un diagnòstic comunitari.


CONTINGUTS

SESSIÓ 1: Fotografia participativa i fotografia documental.
•Apoderament: Definició i debat sobre el concepte.
•Relació amb la intervenció social.
•Projectes duts a terme a nivell nacional i internacional.
•Fotografia documental.
•Objectivitat vs subjectivitat: l'etern dilema.
•La mirada del/a fotògraf/a.
•Cures cap als subjectes fotografiats.
•Qui té veu? Quan l'objecte es converteix en subjecte.
•Cultura visual: cap a un lectura crítica de les imatges.
•Visionat de reportatges.

Pràctica fotogràfica

SESSIÓ 2: Fotografia col·laborativa.
•Ficció fotogràfica.
•Procés versus resultat.
•Exemples de projectes i Pràctica fotogràfica.

SESSIÓ 3: Perspectiva de gènere.
•Per què la perspectiva de gènere com a eix transversal.
- Iceberg de la violència de gènere.
- Transfeminismes.
•Un acostament des de la sororidad.
•Cossos i sexualitats.
•Construcció de les identitats a partir de la imatge corporal: les xarxes socials com a vehicle dominant.
•Visionat d'intervencions fotogràfiques amb perspectiva de gènere.

Pràctica fotogràfica

SESSIÓ 4. Acció.
•Acció social i fotografia.
•Artivisme, art activista, activisme artístic, streetart.
•Canals: exposicions, carrer, internet.
•Espai urbà com a camp d'acció.
•Tàctiques: Subvertising, fake, Guerrilla de la comunicació, Bombing, Acció directa.
•Acció fotogràfica en Luciérnagas Arte en Acción, exemples.


METODOLOGIA

La metodologia proposada per a aquesta formació concreta es basa en la implementació de pràctiques participatives que de per si mateix constitueixen part de l'aprenentatge ofert. Les seccions teòriques seran complementades per la pràctica, la qual cosa permet una integració més profunda dels coneixements adquirits.

Les i els assistents a la formació coneixeran projectes locals i internacionals basats en metodologies participatives, realitzaran dinàmiques i una acció fotogràfica per tenir experiència del teòric i dissenyaran una proposta d'intervenció fotogràfica dirigida al col·lectiu amb el qual treballen.


DOCENTS: Equip Luciérnagas Arte en Acción.

Adriana Nicosia

Licenciada en Ciencias de las Comunicaciones con especialización en Espectáculo y Nuevos medios.
En el 2008 se establece en Barcelona donde profundiza sus conocimientos en ámbitos fotográficos estudiando Fotoreportage en la Escuela Ruido Photo. Seguirá profundizando sus conocimientos en este ámbito participando en varios cursos y talleres sobre temáticas relacionadas a lo documental y la intervención fotográfica con finalidades sociales.
Miembro fundador del colectivo fotográfico PIEL de FOTO, en el cual desempeñó las funciones de coordinadora del proyecto, responsable de comunicación y co-editora de la revista de fotografía documental PIEL de FOTO.
Ha trabajado como docente en el Postgrado en Diseño y Fotografía en la Escuela Superior de Diseño ELISAVA en tema de edición y difusión de proyectos fotográficos en distintos medios.
Actualmente combina el trabajo de fotógrafa free lance con el de idea dora y dinamizadora de talleres de fotografía participativa a través de los cuales acerca la educación a la fotografía.
Es co-fundadora del colectivo LUCIÉRNAGAS Arte en Acción.

Soledad Soler Quesada

Establecida en Barcelona, en 2006 se traslada a Buenos Aires donde comienza sus estudios profesionales en fotografía.
A su regreso a Cataluña continúa su formación hasta el año 2010 con la especialidad en Reportaje Fotográfico en zonas conflictivas.
Ha centrado su trabajo en temas como la identidad y la memoria, con trabajos audiovisuales como Piezas de una Memoria.
En Barcelona ha expuesto su trabajo en lugares como La Fábrica, el BricArt Festival o la Galería Artlinavalero.
Formándose en la actualidad en el Máster de Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario: Mediación artística en la UB, actualmente combina el trabajo profesional de fotografía con proyectos que vinculen el mundo del trabajo social con la fotografía, tanto en iniciativas personales como desde diferentes colectivos.
Es co-fundadora de LUCIÉRNAGAS Arte en Acción.
Se puede ver parte de su trabajo artístico en soledadsoler.com

Cecilia Martirena Rosón

Establecida en Barcelona, desde el año 2002 estudia Realización de audiovisuales y espectáculos en la Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona y posteriormente fotografía en Fotespai de Barcelona.
Ha trabajado como profesional de fotografía en eventos, foto de estudio así como en producción y foto fija de videoclips. También se ha desempeñado como colaboradora en retoque digital y asistente de edición de video.
Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona ha desarrollado su Trabajo de Final de Grado en torno a la Fotografía Participativa que se ha titulado: “Fotografía participativa, una herramienta de empoderamiento?”.
Actualmente está trabajando en el ámbito de persona en situación Sin Hogar.
Es co-fundadora del colectivo Luciérnagas Arte en Acción.


DATES: 4, 11, 18 i 25 de Maig de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardó: Ronda del Guinardó, 113, 08041 Barcelona