06.0l ACCIÓ SOCIAL

CURS SOBRE VIOLÈNCIES DE GÈNERE. EINES PER A LA SEVA COMPRENSIÓ, PREVENCIÓ I DETECCIÓ

2418

DESCRIPCIÓ:

Què són les violències de gènere? On trobem les seves arrels i causes? Quines manifestacions trobem actualment entre joves i no tant joves?
Després de contestar aquestes preguntes abordarem eines per a la seva prevenció i detecció des dels nostres espais de treball en el camp de la intervenció social.


OBJECTIUS

- Desenvolupar sensibilitat cap a les diferents manifestacions de les violències i motivació per a la seva superació.
- Comprendre les causes, manifestacions i conseqüències de les violències de gènere, així com la complexitat del fenomen.
- Ser capaç de dissenyar estratègies de sensibilització, prevenció, detecció i intervenció.


CONTINGUTS

- Les causes de les violències de gènere: sistema sexe-gènere, binarisme, normativitat i desigualtats de gènere en el món actual.
- La violència masclista a la parella: abús, control i noves manifestacions.
- L’assetjament LGTBIfòbic: comprensió del fenomen i reptes actuals.
- Eines per a la prevenció, la detecció i la intervenció.


METODOLOGIA

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball vivencial.

Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.

De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva intervenció directa amb joves, dones o altres perfils.


DESTINATARIS/ES

Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.


DOCENT: Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària.


DATES: 13 ,20 i 27 d'Abril i 4 de Maig de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 16 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ:
3 primeres sessions; Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.
Última sessió; Centre Cívic Guinardó. Rda Guinardó, 113-141. Barcelona. 08041.