06.0l ACCIÓ SOCIAL

EL DRET AL PLAER: Eines de prevenció i acompanyament a les diverses sexualitats de la gent jove

2218

DESCRIPCIÓ:

Reflexionarem entorn la construcció normativa de les sexualitats des de la vessant biològica, psicològica i social i fomentarem la seva vivència d’una manera integral i integradora.

Partint del dret al plaer i l'anàlisi de gènere, analitzarem els estereotips i mites existents a la nostra societat, així com els efectes en la realitat de joves i persones LGTBI+.


OBJECTIUS

- Comprendre les sexualitats de manera integral i integradora des de la perspectiva de gènere.
- Analitzar críticament els estereotips, rols, desigualtats i violències de gènere, així com les seves conseqüències i manifestacions actuals.
- Desenvolupar eines de prevenció i acompanyament des de la perspectiva del plaer.
- Potenciar una xarxa de professionals que fomenti l’apoderament de la gent jove en el camp de la salut sexual i reproductiva.


CONTINGUTS

- La construcció social i normativa de les sexualitats.
- Sistema sexe-gènere-desig, androcentrisme, heteronormativitat.
- Joves, sexualitats i violències sexuals.
- Diversitat sexual i LGTBIfòbia.
- Eines i recursos aplicats.
- Marc normatiu actual en drets sexuals i reproductius i diversitat sexual.


METODOLOGIA

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball vivencial.

Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.

De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva intervenció directa amb joves o altres perfils en cas que sigui necessari.


DESTINATARIS/ES

Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.


DOCENT: Equip Candela per a la Investigació i Acció Comunitària.


DATES: 3, 10 i 17 de Juliol de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 12 hores (3 sessions de 4 hores).


LLOC D'IMPARTICIÓ: Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.