06.0l ACCIÓ SOCIAL

L'ARMARI PELS ABRICS. CURS SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE.

1118

DESCRIPCIÓ:

Què signifiquen les sigles LGTBI? Quines novetats aporta la llei catalana 11/2014? Quines discriminacions afecten les persones gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals avui dia? Què puc fer des del meu lloc de treball?

Totes aquestes preguntes (i moltes més) seran treballades en aquest curs que ha de servir per desenvolupar, sensibilitzar i adquirir eines aplicades pel foment i la gestió positiva de la diversitat sexual i de gènere.


OBJECTIUS

• Conèixer el marc normatiu actual en matèria de diversitat sexual i de gènere.
• Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències cap a persones LGBTI, així com els seus efectes en la realitat d'aquestes persones.
• Desenvolupar una actitud positiva cap a la diversitat sexual i de gènere.
• Ser capaços d'afavorir un ambient respectuós amb la diversitat sexual i de gènere.


CONTINGUTS

- Sistema sexe-gènere-desig, androcentrisme, heteronormativitat i construcció social de les sexualitats.
- La transexualitat, les expressions de gènere no normatives i el gènere fluid.
- Discriminació i LGBTfòbia. La realitat de les persones LGTBI.
- Marc normatiu actual i polítiques per la diversitat sexual i de gènere.


METODOLOGIA

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball vivencial.

Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.

De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva intervenció directa amb infants, joves, i població en general.


DESTINATARIS/ES

Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.


DOCENT: Equip Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària.


DATES: 9, 16 i 23 de Novembre de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 12 hores (3 sessions de 4 hores).


LLOC D'IMPARTICIÓ: Per confirmar. Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.