06.0l ACCIÓ SOCIAL

Convivència i Gestió Positiva del Conflicte: Comunicació no Violenta i intervenció social amb joves

1418

DESCRIPCIÓ:

El curs està orientat a professionals que treballin amb infants i joves.

En el curs es farà un repàs de la cultura del conflicte i els elements bàsics de la Comunicació no Violenta. Distingir entre posicions, interessos i necessitats.

Es recrearan diferents situacions de conflicte a través de dinàmiques participatives per reflexionar quina és la meva manera d’escoltar a l’altre, i l’influència de les emocions en les situacions de conflicte. Com es generen els prejudicis, l’influència en la percepció de la realitat i les dificultats que generen en la comunicació entre les persones.


El curs es realitzarà en 4 sessions i respon als següents objectius:

OBJECTIUS

• Crear un espai de reflexió on analitzar els conflictes dels professionals que treballen amb joves, veure les possibles alternatives per abordar-los a través de diferents dinàmiques de joc.
• Oferir als professionals noves eines, recursos i habilitats de comunicació mitjançant formació teòrica i pràctica.
• Introduir nous mecanismes de resolució de conflictes, de manera que permetin treballar els conflictes existents des d’una perspectiva de diàleg i corresponsabilitat.


Es treballaran, amb diferents dinàmiques, els següents conceptes:

CONTINGUTS

- Gestió positiva del conflicte.
- Comunicació No Violenta.
- Empatia i escolta activa.
- Prejudicis, estereotips i rumors.
- Enfocament centrat en solucions.


DOCENTS

Verònica Navarro, psicòloga i educadora del projecte Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius de l’Ajuntament de Santa Coloma.

David Gualda, psicòleg i mediador de l’Equip de Mediació de l’Ajuntament de Santa Coloma.
Programa d’Intervenció a l’àmbit socioeducatiu del Servei de Convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet


DATES: 11, 18 i 25 d'Abril de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: HEALTHCOR Clínica i Espai de Salut. Carrer de Mallorca, 297. Barcelona. 08037.