06.0l ACCIÓ SOCIAL

La transformació de conflictes i les pràctiques restauratives en entorns amb diversitat cultural

1018

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

• Millorar les capacitats dels/les professionals en transformació de conflictes.
• Millorar les capacitats dels/les professionals en promoure la convivència en entorns de diversitat.
• Promoure el coneixement i la incorporació de l’educació per la pau conflictual i les pràctiques restauratives en els àmbits de treball dels/les professionals.
• Intercanviar visions i experiències sobre abordatge del conflicte entre professionals.


CONTINGUTS

1. La mirada transformativa del conflicte, resoldre la crisis i alhora aprofitar el conflicte com a oportunitat de promoure l’evolució en les relacions i estructures de persones i comunitats.
2. La provenció, una eina d’aprofundiment en la construcció de comunitat i de preparació d’aquesta per a la resposta no violenta al conflicte.
3. La Comunicació No Violenta com a eina per resoldre el conflicte i per promoure relacions constructives.
4. La convivència amb l’altre “diferent” quan el percebem com a amenaça, la (de)construcció de l’imatge de l’enemic.
5. La mirada interseccional a la diversitat.
6. Les pràctiques restauratives, una mirada comunitària a com respondre al conflicte.


METODOLOGIA

El curs es planteja des d’una perspectiva d’investigació acció participativa (IAP) en la mesura que l’aprenentatge es vincula a l’anàlisi i crítica de la realitat dels participants, així com la posada en pràctica dels coneixements per a la transformació social.

A més, seguint l’enfocament socioafectiu, la metodologia és activa, s’introdueixen els continguts a partir de la vivència dels mateixos participants en diferents dinàmiques proposades durant la formació.


DOCENTS: Equip Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.


DATES: 14, 21 i 28 de Febrer i 7 de Març de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Barceloneta. C/ Conreria, 1-9. Barcelona. 08003.