06.0l ACCIÓ SOCIAL

MIRADES CREUADES APROFUNDIMENT: INCORPOREM LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL A LA INTERVENCIÓ SOCIAL

2318

DESCRIPCIÓ:

Si volem ser motor de canvi social, cal que parem atenció per no reproduir les dinàmiques de desigualtat presents a la societat.

En aquest curs aprofundirem en l’anàlisi complexa de les dinàmiques de poder presents en l'àmbit laboral, les relacions i les vivències pròpies.
Seguirem indagant en el creuament de perspectives (gènere, interculuralitat, diversitat sexual, ... a través de la idea de interseccionalitat.


OBJECTIUS

- Analitzar de forma interseccional les dinàmiques de poder on s’inscriuren les experiències individuals i grupals.
- Desenvolupar eines per promoure l’equitat, la inclusió i la gestió positiva de les diversitats en la intervenció social.
- Conèixer la dinàmica de diferents sistemes normatius i de poder: masclisme i heteronormativitat, etnocentrisme i colonialitat, adultocentrisme, classisme, capacitisme, etc...


CONTINGUTS

- La perspectiva de gènere intercultural.
- La interseccionalitat, una forma de comprendre opressions i privilegis.
- La interseccionalitat, la forma en que experimentem els nostres privilegis i opressions.
- La interseccionalitat: una pràctica possible a la intervenció social?


METODOLOGIA

Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball vivencial.

Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.

De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la seva intervenció directa amb joves o altres perfils per tal de donar suport en l’aplicació dels coneixements apresos.


DESTINATARIS/ES

Professionals dels àmbits: educació formal i no formal, salut, joventut, igualtat, socio-comunitari i altres similars.


DOCENTS: Jess González Herrera (CEA) i Edurne Jiménez Pérez (Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària).


DATES: 9, 16, 23 i 30 d'Octubre de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 16 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Casal de joves Palau Alòs:Carrer de Sant Pere Més Baix, 55, 08003 Barcelona