06.0l ACCIÓ SOCIAL

Curs Enfocament del Marc Lògic

1518

DESCRIPCIÓ:

ESCENARI INICIAL

La gran expansió que l'àmbit de la cooperació internacional i l'acció humanitària ha experimentat durant els darrers anys s'ha vist reflectit inevitablement en la quantitat de professionals necessitats d'eines de gestió que els permetin assolir més altes cotes d'eficiència en la gestió dels seus projectes.

L'enfocament del Marc Lògic és la eina metodològica que amb més suport ha comptat per part de les principals institucions del sector convertint-se, de la nit al dia, en la eina més emprada pels cooperants d'arreu del món.

L'adopció de l'enfocament del Marc Lògic com a requeriment imprescindible en la sol·licitud de subvencions per parts dels grans donants mundials ha catapultat aquest mètode a la categoria d'imprescindible per a qualsevol cooperant social.

L'enfocament del Marc Lògic és una eina que facilita i perfecciona la construcció dels fonaments de qualsevol projecte, ajudant a definir, analitzar i, en definitiva, a fer una bona Identificació, permetent així un desenvolupament molt més eficient i eficaç.


OBJECTIU GENERAL

• Capacitar als participants per dissenyar projectes seguint el mètode de l'enfocament del Marc Lògic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Capacitar per passar de les idees i intencions a l'acció i als resultats.
• Capacitar per a l'ús de totes les eines incloses dins l'EML.
• Potenciar les habilitats i capacitats per a l'anàlisi d'escenaris.
• Maximitzar les habilitats per a la confecció d'indicadors.
• Enfortir el disseny de les propostes de projectes.
• Capacitar per enfortir les lògiques vertical i horitzontal de les propostes de projectes.
• Atorgar un llenguatge i unes eines comunes de gestió de projectes a aquells/es que han de coordinar-los en l’organització.


CONTINGUTS

- Introducció al cicle del projecte.
- Introducció a l'enfocament del Marc Lògic.
- Recollida d'informació rellevant (tècniques, mètodes i recordatoris clau).
- L'anàlisi de participació (Stakeholder Analysis).
- L'arbre de problemes.
- L'arbre d'objectius.
- L'anàlisi d'alternatives.
- La Matriu del Marc Lògic.
• Els objectius.
• Els factors externs de risc.
• Els indicadors verificables objectivament.
• Les fonts de verificació.
• La lògica vertical del projecte.
• La lògica horitzontal del projecte.
- Limitacions de l'enfocament del Marc Lògic.
- Errors habituals comesos en l'ús del EML.
- Eines complementàries a l'enfocament del Marc Lògic.


DINÀMICA DE CLASSE

Fonamentalment s'encaren aquestes accions formatives com si fossin tallers, és a dir, on del que es tracta és de que l'alumnat tasti en primera persona les eines i mecanismes de l'EML.

El funcionament bàsic és el següent:

1- Lleugera introducció teòrica sobre el pas següent a tastar.
2- Desenvolupament per part de l'alumnat d'un cas pràctic real en equips reduïts.
3- Posada en comú i debat.
4- Recordatori sobre els errors més comuns comesos en cada pas en concret.

Format de les sessions:

Es repartirà el temps entre exposició de conceptes, tècniques, eines i mètodes que puguin ser útils per als participants i pràctica efectiva sobre projectes propis de l’empresa, permetent així el pas de la “teoria” a la pràctica.


DESTINATARIS/ES: Específic per als professionals de l'equip APC. Recomanat i necessari.


DOCENT: Marc Ambit. Consultor especialitzat en Gestió de Projectes.


DATES: 15 i 22 Febrer i 1 de Març de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 12 hores; 3 sessions de 4 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Casal de Joves Palau Alòs. Carrer de Sant Pere Més Baix, 55. Barcelona. 08003.