06.0l ACCIÓ SOCIAL

La Teràpia Familiar Sistèmica, una perspectiva de visió ampliada pel treball social, infantil i la intervenció social

2518

DESCRIPCIÓ:

En el curs es farà un repàs del que consisteix la Teràpia Familiar Sistèmica i els conceptes claus en que es basa com la teoria de la comunicació humana.

Introduirem diferents tècniques de la teràpia sistèmica tenint en compte com creen la realitat els éssers humans en els sistemes socials i en què es basen els seus pensaments i vivències.

Per aquest treball és imprescindible que els/les participants aportin casos de la seva realitat laboral, i a les diferents situacions presentades aplicarem tècniques actives per posar en pràctica aquesta nova mirada que permet anar més enllà de les dificultats aparents.


OBJECTIUS

-Assolir els concepte claus de la TFS i la teoria de la comunicació humana.
-Poder identificar dinàmiques relacionals disfuncionals del sistema familiar.
-Conèixer eines d'intervenció a través de la relació professional – família.


CONTINGUTS

1. Axiomes de la comunicació humana. Família com a sistema. Estructura i dinàmica familiar.
2. Aliança, Coalició, Triangulació, Desconfirmació.
3. Complementarietat rígida. Escalada simètrica.
4. Prescripció pragmàtica, cognitiva i emocional.
5. Rituals terapèutics. Claus d'una intervenció exitosa (com, quan, a qui).


DOCENTS

Paola Lapadjian és psicòloga i terapeuta familiar. Docent de l'Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau. Terapeuta familiar i responsable del projecte «Acompañamiento Psicológico a niños con enfermedades crónicas y su família» de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i co-conductora de grups de famílies i professionals de l'àmbit de pediatria i atenció precoç en el mateix hospital.

Chantal Doyagüez és psicòloga i terapeuta familiar. Docent i terapeuta de l'Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau de les pràctiques del Màster Cognitiu Social (Universitat de Barcelona).
Psicòloga del Punt d'Informació i Atenció a la Dona (Ajuntament de Barcelona). Co-conductora de grups de Creixement Personal en el mateix servei.


DATES: 23 de Febrer i 2 i 9 de Març de 2018.

Horari: de 10 a 14h. 12 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardo: Ronda del Guinardó, 113, 08041 Barcelona