03.0s RECURSOS PERSONALS

MINDFULNESS NIVELL INTRODUCTORI

5018

DESCRIPCIÓ:

FINALITAT

La finalitat és l’aprenentatge dels components de Mindfulness:
- Actuar amb consciència.
- Absència de reactivitat.
- Absència de judici.
- Descripció.
- Observació.


OBJECTIUS

▪ Incrementar el benestar personal.
▪ Reduir els nivells d’estrès.
▪ Adquirir tècniques per a la pràctica personal.
▪ Reforçar habilitats personals: la regulació emocional, l’atenció i el centrament.


CONTINGUTS

• Concepte i orígens del Mindfulness.
• Fisiologia i Psicobiologia de l’estrès.
• Aplicacions basades en el Mindfulness.
• Tècniques per al desenvolupament progressiu de l’atenció.
• Estratègies de reducció de l’estrès basades en Mindfulness.


DOCENT

Soledad Calle Fernández. Psicòloga col. núm. 13.541.
Directora del Postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia i del Màster en Intervencions Basades en Mindfulness de IL3-UB.


DATES: 30 de Gener, 6, 13, 20 i 27 de Febrer i 6, 13 i 20 Març de 2018.

Horari: de 9:30 a 11:30h.

Duració: 8 sessions de freqüència setmanal de dues hores de durada.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Healthcor Clínica i Espai de Salut. Carrer de Mallorca, 297. Barcelona. 08037.