02.0s RECURSOS TÈCNICS

Dret d'Asil. El Procediment de protecció internacional.

10318

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Es pretén un apropament al procediment de protecció internacional per als i les professionals que treballen amb les persones migrants, donat el moment actual, on hi ha un augment del nombre de persones que sol·liciten asil al nostre territori. Donar eines als i les professionals que treballen amb les persones migrants per a millorar la identificació, reconeixement i atenció de les persones, entre elles, les que hagin pogut ser víctima de violència de gènere al país d’origen.


CONTINGUTS

Sessió 1

Qui ès una persona refugiada? Marc normatiu i conceptes. Sistema de acollida de persones amb necessitat de protecció.

Sessió 2

Eines per entendre el procediment de Protecció Internacional. Qui ès qui. Drets i deures de les persones sol·licitants. Reconeixement de la protecció. Situació dels principals països d’origen en conflicte.

Sessió 3

Claus per la intervenció: Identificació i detecció. Treballar el cas. Reptes a la pràctica.


DOCENT: Aurora Conde.

DATES: 1, 8 i 15 de Juny de 2018.
Horari: de 10 a 13h.

LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardó. Rda Guinardó, 113-141. Barcelona. 08041.