02.0s RECURSOS TÈCNICS

Eines per conèixer i acompanyar quan es té dret a advocacia d'ofici

10018

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Conèixer els drets i deures dels ciutadans/nes per a l'obtenció del dret a l'assistència jurídica gratuïta així com de la seva tramitació.


CONTINGUTS

1) Llei d'assistència jurídica gratuïta.
2) Funcionament segons jurisdicció.
3) Problemes i solucions pràctiques.


DOCENTS: Solange Hilbert Pérez, Col. ICAB 35580 i Núria Monfort Soria, Col. ICAB 25041 (advocades socials).

DATA: 25 d'Octubre de 2018.
Horari: de 10 a 12h.

LLOC D'IMPARTICIÓ: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.