02.0s RECURSOS TÈCNICS

Detecció i abordatge jurídic de la violència masclista

7718

DESCRIPCIÓ:

En l'actualitat es reconeix que la violència masclista és un problema d'alta prevalença i de greus conseqüències que concerneix a les dones i al conjunt de la societat en general.
En aquest context, els professionals que treballen en el sector social i/o en diferents serveis juguen un paper fonamental per ajudar a les víctimes de violència masclista, ja que són moltes les dones que entren en contacte amb algun servei al llarg de la seva vida.

El professional ha d'estar preparat per abordar i atendre amb sensibilitat i diligència aquestes situacions. Per a això, necessiten conèixer aspectes claus d'aquesta problemàtica a fi de poder detectar, a partir de certs indicadors, quan una dona pot estar patint una situació de violència i, en conseqüència, oferir-li el suport i l'atenció adequada segons les accions i alineaments que s'estableixen dins del marc legal. Així mateix, resulta interessant conèixer les implicacions legals i socials que té aquesta situació tant en autòctones com a estrangeres, a fi de facilitar la informació adequada des del servei des d'on treballem.


OBJECTIUS

A través d'aquesta formació busquem:

a) Conèixer les causes, implicacions i conseqüències de la violència masclista.
b) Aprendre el marc legal sobre la violència masclista.
c) Conèixer el marc legal si la víctima és estrangera.
d) Procediment judicial i mesures.
e) Derivacions i xarxes de la ciutat.


METODOLOGIA DE TREBALL

Es treballarà utilitzant diferents metodologies participatives, que tindran com a eix central de desenvolupament un treball de permanent connexió entre el teòric i el pràctic.

A partir de l'anàlisi, la reflexió i la pràctica es buscarà promoure, accions concretes de canvi tenint en compte les vivències de cadascun/a dels/es participants.

Des del dinàmic i l'instructiu busquem proporcionar a les persones una nova perspectiva per abordar els desafiaments de casos de violència masclista.


DOCENT: Johanna Londoño. Advocada.


DATA: 20 d'Abril de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada del curs: 4 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardó. Rda Guinardó, 113-141. Barcelona. 08041.