02.0s RECURSOS TÈCNICS

Eines normatives d'estrangeria i dret de família àmbit de les dones

7618

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

A través d'aquesta formació busquem:

a) Conèixer la legislació en matèria d'estrangeria associada a dones.
b) Treballar i desenvolupar la normativa vigent en estrangeria i dret de família.
c) Dotar de pautes i eines útils per al treball diari amb persones estrangeres.


TEMES D'ESTRANGERIA

1. Reagrupació familiar.
2. Residència de fills menors no nascuts a Espanya.
3. Matrimonis i parella de fet.
3.1 Targetes de familiar de comunitari.
3.2. Efectes.
3.3. Divorci.
4. Autorització de residència per circumstàncies excepcionals en cas de:
4.1. Dones víctimes de violència masclista. Supòsits i procediment.
4.2. Dones víctimes de tracta d'éssers humans. Supòsits i procediment.
4.3. Per col·laboració amb autoritats administratives, policials, fiscals i judicials. Supòsits i procediments.


METODOLOGIA DE TREBALL

Es treballarà utilitzant diferents metodologies participatives, les que tindran com a eix central de desenvolupament un treball de permanent connexió entre el teòric i el pràctic.

A partir de l'anàlisi, la reflexió i la pràctica es buscarà promoure, accions concretes de canvi tenint en compte les vivències de cadascun/a dels/es participants.

Des d'un enfocament dinàmic, instructiu i entretingut busquem proporcionar a les persones una nova perspectiva per abordar els reptes del dret d'estrangeria.


DESTINATARIS/ES

Eines per a professionals que treballen amb usuàries estrangeres. Per adquirir coneixements que es poden trobar en el seu treball diari.


DOCENT: Karla Tilac i Jose Javier Irungaray jefe de sección en la Oficina de Extranjería,
responsable de la unidad de recursos.


DATES

Edició 1: 4, 11 i 18 de Juny de 2018.
Edició 2: 3, 10, 17 de Juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 13:30h.

Durada: 12 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ:
Edició 1: Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.
Edició 2: Healthcor Clínica i Espai de Salut. Carrer de Mallorca, 297. Barcelona. 08037.