02.0s RECURSOS TÈCNICS

Violència de Gènere. Aspectes jurídics a tenir en compte en la meva intervenció.

7918

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Conèixer els protocols i el procediment especial en casos de violència de gènere.


CONTINGUTS

1) Marc general regulador de la violència vers les dones.
2) Procediment especial en violència de gènere.
3) Aspectes pràctics a tenir en compte per a la intervenció.


DOCENTS: Núria Monfort Soria, Col. ICAB 25041 i Solange Hilbert Pérez, Col. ICAB 35580 (advocades socials).

DATA: 13 de Desembre de 2018.
Horari: de 10 a 13h.

LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Guinardó. Rda Guinardó, 113-141. Barcelona. 08041.