02.0s RECURSOS TÈCNICS

Drets dels estrangers. Procediment sancionador. Expulsions penals i administratives.

7717

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU:

Conèixer els procediments administratius previstos per a persones estrangeres en matèria administrativa i penal així com l'aplicació pràctica de les mateixes.

CONTINGUTS:

a) Dret penitenciari general.
b) Persones estrangeres a centres penitenciaris i retorn a la comunitat.

DOCENTS: Solange Hilbert Pérez, Col. ICAB 35580 i Núria Monfort Soria, Col. ICAB 25041 (advocades socials).

DATA:
Horari: de 10 a 14h.

LLOC D'IMPARTICIÓ: Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.