02.0s RECURSOS TÈCNICS

Dret penitenciari: la sortida del centre penitenciari i reinserció a la comunitat

7818

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU

Conèixer i entendre el funcionament dels centres penitenciaris per facilitar una resposta educativa en els processos de retorn a la comunitat.


CONTINGUTS

1) Dret penitenciari general.
2) Itinerari de compliment a un centre penitenciari i possibilitats d'incidència pràctica dels professionals externs.


DOCENTS: Solange Hilbert Pérez, Col. ICAB 35580 i Núria Monfort Soria, Col. ICAB 25041 (advocades socials).

DATA: 8 de Novembre de 2018.
Horari: de 10 a 14h.

LLOC D'IMPARTICIÓ: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.