02.0s RECURSOS TÈCNICS

Cicle de Dret Penal després de la reforma del 2015: aspectes a tenir en compte en l'àmbit educatiu

7418

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

1ª Part: De la detenció al judici.

Conèixer i entendre l'àmbit d'actuació del dret penal per tal d'identificar el moment del procés en que ens trobem i poder intervenir des de l'àmbit educatiu.

2ª Part: Execució penal. Com i on es pot complir una pena?

Conèixer i entendre què vol dir l'execució penal, com es poden complir les penes imposades i paticipació dels agents de la comunitat en el procés de reinserció.

3ª Part: Cancel·lació d'antecedents penals i policials.

Conèixer com cancel·lar els antecedents penals i policials amb especial referència a les persones estrangeres.


CONTINGUTS

1ª Part: De la detenció al judici.

1) Identificar el dret penal del dret administratiu sancionador.
2) Que pasa i que fer després d'una detenció.
3) Judicis per delictes lleus i greus.
4) Casos pràctics.

2ª Part: Execució penal. Com i on es pot complir una pena?

1) El compliment de la pena.
2) Mesures Penals Alternatives.
3) Treball en benefici de la comunitat, multes i localitzacions permanents.

3ª Part: Cancel·lació d'antecedents penals i policials

1) Identificar causes penals.
2) Com calcular els terminis de cancel·lació.
3) Documents necessaris per realitzar el tràmit i llocs d'interès.


DOCENTS: Solange Hilbert Pérez, Col. ICAB 35580 i Núria Monfort Soria, Col. ICAB 25041 (advocades socials).

DATES:

Edició 1: 28 de Juny, 5 de Juliol i 13 de Setembre de 2018.
Edició 2: 23 i 30 de Novembre i 14 de Desembre de 2018.

Horari: Les dues primeres sessions de 10 a 14h i l'última de 10 a 13h.

LLOC D'IMPARTICIÓ:

Edició 1: Progess, s.l. Av. Diagonal, 345, 4t pis. 08037. Barcelona.
Edició 2: Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amàlia, 31. Barcelona. 08001.