NOTÍCIES

Canvi de data curs Evernote

30-04-2015

Bon dia, per motius d'incompatibilitat avancem una dia la segona edició d'Evernote per al proper 11 de maig. En les i

nstal·lacions de Progess 345, 4 plantes. En horari de 10/14 hores.

Sentim els inconvenients ocasionats.