recursos tècnics

Les accions formatives que integren aquest bloc tenen com a objectiu general augmentar la competència d'eines tècniques per al millor exercici de la feina executiu.

Oferim un elenc d'accions formatives de matèries tècniques especialitzades com són eines virtuals, d'elaboració de documents, usos del llenguatge i més eines transversals necessàries per a diversos perfils professionals.