cultura

Gestionem serveis culturals ja es tracti de la gestió íntegra d’un equipament, l’organització d’activitats concretes i puntuals o la promoció cultural en un determinat territori

La principal finalitat d'aquest bloc formatiu és proporcionar espais de reciclatge i actualització dels nostres professionals. Perquè estiguin a l'avantguarda de les novetats conceptuals i tècniques en el sector cultural, de la mà de les figures més transcendents del panorama actual nacional.